PIKC Rīgas Valsts tehnikums

Laidzes teritoriālā struktūrvienība

Nozaru atbalsts/sadarbība, sadarbība ar pašvaldībām.


Kvalitatīva izglītības procesa nodrošināšanā viena no skolas darbības prioritātēm ir un būs ciešas sadarbības veidošana ar sociālajiem partneriem - Kurzemes reģiona, īpaši, Talsu novada būvniecības uzņēmumiem, nozaru - darba devēju un darba ņēmēju organizācijām, nozares asociācijām. Sadarbības rezultātā tiek pilnveidotas izglītības programmas, regulāri organizēti gan teorētiskās, gan praktiskās apmācības semināri, iepazīstinot audzēkņus un skolotājus ar jaunākajiem materiāliem, instrumentiem un tehnoloģiskajiem procesiem konkrētajās nozarēs.

Skolai veiksmīga sadarbība mācību un kvalifikācijas prakšu vietu nodrošināšanā ir izveidojusies ar vairākiem Talsu novada un Kurzemes reģiona uzņēmumiem, ar kuriem (100% visiem) skolai ir noslēgti divpusējie sadarbības līgumi.
Sadarbība izglītības programmā „Būvdarbi"
Skolai ir izveidojusies ilgstoša un ļoti veiksmīga sadarbība ar būvķīmiju ražotājiem SIA „Vincents Polyline". Uzņēmums ir sniedzis savu atbalstu prioritārās izglītības programmas „Būvdarbi" materiāli tehniskās bāzes pilnveidei.

Ļoti veiksmīga sadarbība IP „Būvdarbi" audzēkņu izglītošanā ir ar uzņēmumiem SIA „KNAUF" un SIA „Tikkurila" - Tikkurila Mācību centru, kas atbalsta mūsu skolu un sadarbības rezultātā sniedz jaunāko informāciju par produktiem un to lietošanu, piedāvājot dažādas semināru nodarbību programmas un piedaloties IP „Būvdarbi" audzēkņu izglītošanā un profesionālā sagatavošanā.
Jau vairāku gadu garumā mācību un kvalifikācijas prakšu vietu nodrošināšanā būvniecības programmu audzēkņiem skolai veiksmīga sadarbība izveidojusies ar vairākiem Talsu novada un Kurzemes reģiona uzņēmumiem. Ilgstoši skolas sadarbības partneri ir SIA „CVS", SIA "BauArt", SIA „ADAX2", SIA „RUDE-K", SIA „Pretpils", SIA"Alta - Talsi", SIA „ERTEKS", SIA „TALCE", SIA"O.BĀRES BŪVMATERIĀLI", ar kuriem skolai ir noslēgti divpusējie sadarbības līgumi
Sadarbība izglītības programmās „Ēdināšanas pakalpojumi"
Izglītības programmas „Ēdināšanas pakalpojumi" īstenošanā ļoti veiksmīga un ilgstoša sadarbība ir izveidojusies ar vairumtirdzniecības uzņēmumu AS „BALT-HELLIN".
Sadarbības rezultātā skolā regulāri tiek organizēti tālākizglītības semināri un praktiskās nodarbības, iepazīstinot audzēkņus ar Rietumeiropas un starptautisku ražotāju preču sortimentu, ko savā darbā izmantota ceptuves, konditorejas un gastronomijas uzņēmumi un pārtikas ražotāji, to pielietojumu un tehnoloģisko procesu.

Sadarbības partneri kvalifikācijas prakšu vietu audzēkņiem nodrošināšanā - SIA „JAUNIMANTA 2", SIA „NĀRONE", SIA"ELVI GRUPA" TUKUMA ELVIS RAŽOŠANA.
Sadarbība izglītības programmās „Komerczinības"
Veiksmīga sadarbība izglītības programmas „Komerzinības" jomā ir izveidojusies ar SIA „MAXIMA Latvija", kas ir viens no vadošajiem mazumtirdzniecības pārstāvjiem Baltijas valstu tirgū. Sadarbībā ar uzņēmumu skolā ir izveidot mūsdienīgs un labi aprīkots praktiskās apmācības centrs (kabinets). Ar uzņēmumu izveidojusies arī veiksmīga sadarbība mācību un kvalifikācijas prakšu nodrošināšanā, 2009./2010.m.g. pirmajā semestrī nodrošinot 48% mācību prakšu un 36% kvalifikācijas prakšu vietas IP „Komerczinības" audzēkņiem dažādās Kurzemes reģiona tirdzniecības vietās.

Tāpat veiksmīga sadarbība kvalifikācijas prakšu vietu audzēkņiem nodrošināšanā izveidojusies ar ZIEMEĻKURZEMES LAUKSAIMNIECĪBAS PĀRVALDI, KURZEMES LAUKU KONSULTĀCIJU BIROJU, SIA „KURZEMES SĒKLAS", SIA"RIMI LATVIA", SIA „VIESNĪCA TALSI", SIA „TALCE".

Sadarbība ar nevalstisko sektoru.

Laidzes PV veic sadarbību ar sekojošām nevalstiskajām un sabiedriskajām organizācijām:
Laidzes PV ir reģistrēta Latvijas Izglītības un Zinātnes darbinieku arodbiedrības (turpmāk tekstā LIZDA) Talsu starp novada arodbiedrības organizācijas pirmorganizācija, kurā darbojas 40 biedri. LIZDA darbība, pārstāvēt nozarē strādājošo darba, ekonomiskās un sociālās tiesības un intereses,
Laidzes PV ir saņēmusi sadarbības apliecinājumu dalībai Latvijas Viesnīcu un restorānu asociācijā (turpmāk tekstā LVRA). LVRA pārstāv asociāciju biedru profesionālās intereses valsts institūcijās un citās organizācijās. Kā arī piedalās nozares speciālistu apmācībā t.sk. apmācības sistēmas un programmu veidošanā, to realizēšanā.

Laidzes PV ir izveidojusies veiksmīga sadarbība ar NVO, pašvaldību sociālajiem darbiniekiem un Talsu novada Laidzes bāriņtiesu, Izglītības darbinieku biedrība „Skolas soma".