PIKC Rīgas Valsts tehnikums

Laidzes teritoriālā struktūrvienība

 

 

Santa Alksne - sanitārija un higiēna (HACCP)

Diāna Barkāne - miltu konditorejas izstrādājumu gatavošana(mācību prakse, teorija); ēdināšanas uzņēmuma aprīkojums; krāsu mācība un noformēšana; viesmīlības pamati; ēdināšanas uzņēmuma darba organizācija

Olga Blumbaha - komerczinības; tirgzinības; prečzinības; ekonomika; uzņēmuma komercpakalpojumu mācība; praktiskās mācības uzņēmuma darbības pamatprocesi;  kvalifikācijas prakses vadīšana; loģistikas pamati; uzņēmuma vadības pamati

Aivars Brūniņš - elektrotehnikas pamati; būvmašīnas, instrumenti, aprīkojums; apdares darbu tehnoloģija; tehniskā mehānika

Ruta Čanoglu - latviešu valoda; literatūra; kustību un runas kultūra; kvalifikācijas prakses vadīšana; stilistika un rediģēšana; darba un saistību tiesības.

Guntis Jaņpēters –darbu normēšana, tāmēšana

Kārlis Jautaiķis - dabas zinības; vides zinības; fizika

Maija Kuduma - matemātika

Marta Gaigala - angļu valoda; profesionālā angļu valoda

Valentīna Miķelsone - grāmatvedība; praktiskās mācības grāmatvedībā; ekonomika; nodokļi, nodevas; uzņēmuma finanses un kredīts; komercdarbības pamati; praktiskās mācības uzņēmējdarbība ēdināšanas servisā

Aina Motivāne - informātika; datorzinības

Anda Neimane – Latvijas un pasaules vēsture; ētika

Jānis Motivāns - sports

Dina Spunde – dokumentu pārvaldība; ievads profesijā

Elita Sniedziņa -darba drošība, ugunsdrošība; saskarsme; sabiedrības un cilvēka drošība; kvalifikācijas prakses vadīšana

Astrīda Tima - praktiskās mācības  ēdienu gatavošanā; praktiskie darbi ēdienu gatavošanas tehnoloģijā; kalkulācija un uzskaite; praktiskās mācības viesu apkalpošanā

Gunita Ķēniņa - krāsu un stila mācība; praktiskās mācības apdares darbos

Ineta Pugoviča - ķīmija

Baiba Purlica - uzņēmumu darba organizācija, darba un komerctiesības; profesionālā ētika un  lietišķā etiķete; retorika un prezentācijas māksla

Ina Krūze - ēdienu gatavošanas tehnoloģija; viesu apkalpošanas organizācija; pārtikas preču zinības; kvalifikācijas prakses vadīšana

Marija Ganzina - krievu valoda; profesionālā krievu valoda

Baiba Burkhardte- vācu valoda

Jolanta Plaude – latviešu valoda; literatūra; lietišķo attiecību psiholoģija

Mārīte Tenberga- klientu apkalpošanas organizācija; etiķete un profesionālā ētika; profesionālā komunikācija