PIKC Rīgas Valsts tehnikums

Laidzes teritoriālā struktūrvienība

Pasniedzēji

Ina Krūze -  Ēdināšanas uzņēmuma darba organizācija, praktiskās mācības ēdienu gatavošanas tehnoloģija, Ēdienu gatavošanas tehnoloģija; Viesu apkalpošanas organizācija; Kalkulācija un uzskaite; praktiskās mācības viesu apkalpošanā
Inga Karlberga - Uzņēmējdarbības pamati; Tirgzinības; Loģistika; Uzņēmuma komarcpakalpojumu mācība;
Jolanta Plaude - Latviešu valoda; Literatūra
Maija Kuduma - matemātika; Darījumu matemātika.
Sandra Salceviča - Angļu valoda; Profesionālā angļu valoda
Ilona Varņecka - Grāmatvedība; Pr.māc. Nodokļu un nodevu aprēķināšana; Statistika; finanšu analīzes pamati.
Aina Motivāne – uzņēmuma darbības datorprogrammas, praktiskās mācības uzņēmumā
Jānis Motivāns - sports
Sandra Bērziņa–  Praktiskās mācības lietvedības dokumentu izstrādē un noformēšanā, Komercdarbības pamati.
Mārīte Tenberga -  Sabiedrības un cilvēka drošība, Darba un komerctiesības.
Baiba Purlica – Vadībzinības; Personālvadības pamati.
Valentīna Pecenčuka - Krievu valoda; Profesionālā krievu valoda
Baiba Burkhardte- Vācu valoda.