PIKC Rīgas Valsts tehnikums

Laidzes teritoriālā struktūrvienība

Pasniedzēji

Diāna Barkāne - miltu konditorejas izstrādājumu gatavošana (mācību prakse, teorija); ēdināšanas uzņēmuma aprīkojums; krāsu mācība un noformēšana; ēdināšanas uzņēmuma darba organizācija, praktiskās mācības ēdienu gatavošanā; praktiskās mācības uzņēmumā

Olga Blumbaha - komerczinības; tirgzinības; uzņēmuma komercpakalpojumu mācība; praktiskās mācības uzņēmuma darbības pamatprocesi;  loģistika

Aivars Brūniņš - tehniskā mehānika; kvalifikācijas prakses vadīšana

Ruta Čanoglu - latviešu valoda; literatūra; kustību un runas kultūra

Guntis Jaņpēters –darbu normēšana, tāmēšana

Kārlis Jautaiķis - vides zinības

Maija Kuduma - matemātika

Marta Gaigala - angļu valoda; profesionālā angļu valoda

Valentīna Miķelsone - grāmatvedība; praktiskās mācības grāmatvedības uzskaite; ekonomika; nodokļi, nodevas; uzņēmuma finanses un kredīts; komercdarbības pamati; praktiskās mācības uzņēmējdarbība ēdināšanas servisā; praktiskās mācības grāmatvedība, nodokļi

Aina Motivāne – uzņēmuma darbības datorprogrammas, praktiskās mācības uzņēmumā

Anda Neimane – Latvijas un pasaules vēsture; ētika

Jānis Motivāns - sports

Dina Spunde – dokumentu pārvaldība; statistika; praktiskās mācības lietvedības dokumentu izstrādē un noformēšanā

Elita Sniedziņa -darba drošība, ugunsdrošība; sabiedrības un cilvēka drošība

Astrīda Tima - praktiskās mācības  ēdienu gatavošanā; praktiskie darbi ēdienu gatavošanas tehnoloģijā; kalkulācija un uzskaite; praktiskās mācības viesu apkalpošanā

Gunita Ķēniņa – apdares darbu tehnoloģija; praktiskās mācības apdares darbos

Baiba Purlica – tiesību pamati

Ina Krūze - ēdienu gatavošanas tehnoloģija; viesu apkalpošanas organizācija; pārtikas preču zinības; kvalifikācijas prakses vadīšana

Valentīna Pecenčuka - krievu valoda; profesionālā krievu valoda

Baiba Burkhardte- vācu valoda; ķīmija

Jolanta Plaude – saskarsme