PIKC Rīgas Valsts tehnikums

Laidzes teritoriālā struktūrvienība

 

 

Santa Alksne - sanitārija un higiēna (HACCP)

Diāna Barkāne - miltu konditorejas izstrādājumu gatavošana(mācību prakse, teorija); ēdināšanas uzņēmuma aprīkojums; krāsu mācība un noformēšana; viesmīlības pamati; ēdināšanas uzņēmuma darba organizācija

Olga Blumbaha - komerczinības; tirgzinības; prečzinības; ekonomika; uzņēmuma komercpakalpojumu mācība; praktiskās mācības uzņēmuma darbības pamatprocesi;  kvalifikācijas prakses vadīšana; loģistikas pamati; uzņēmuma vadības