PIKC Rīgas Valsts tehnikums

Laidzes teritoriālā struktūrvienība

Ina Krūze -  Ēdināšanas uzņēmuma darba organizācija, praktiskās mācības ēdienu gatavošanas tehnoloģija, Ēdienu gatavošanas tehnoloģija; Viesu apkalpošanas organizācija; Kalkulācija un uzskaite; praktiskās mācības viesu apkalpošanā
 
Inga Karlberga - Uzņēmējdarbības pamati; Tirgzinības; Loģistika; Uzņēmuma komarcpakalpojumu mācība;
 
Jolanta Plaude - Latviešu valoda; Literatūra

Maija Kuduma - matemātika; Darījumu matemātika.
 
Sandra Salceviča - Angļu valoda; Profesionālā angļu valoda

Ilona Varņecka - Grāmatvedība; Pr.māc. Nodokļu un nodevu aprēķināšana; Statistika; finanšu analīzes pamati.
 
Aina Motivāne – uzņēmuma darbības datorprogrammas, praktiskās mācības uzņēmumā
 
Jānis Motivāns - sports

Sandra Bērziņa–  Praktiskās mācības lietvedības dokumentu izstrādē un noformēšanā, Komercdarbības pamati.
 
Mārīte Tenberga -  Sabiedrības un cilvēka drošība, Darba un komerctiesības.
 
Baiba Purlica – Vadībzinības; Personālvadības pamati.

Valentīna Pecenčuka - Krievu valoda; Profesionālā krievu valoda

Baiba Burkhardte- Vācu valoda.