PIKC Rīgas Valsts tehnikums

Laidzes teritoriālā struktūrvienība

Jāņa Vīrs stipendiju piešķiršanas nolikums skatīt šeit.

Stipendiju piešķiršanas nolikums skatīt šeit.

Izglītojamo mācību sasniegumu vērtēšanas kārtību skatīt šeit.