Rīgas Valsts tehnikums

Laidzes teritoriālā struktūrvienība

Līdz Laidzei tūkstoš bērzu aug,
Līdz Talsiem simtu egles.
Nāc! Vālodze ik bērzā sauks,
Vējš eglēs Tevi meklēs!
/A.Pelēcis no dzejoļu cikla "Laidzes meža stāsti" grāmatā "Talsu leģendas".

Laidzes Profesionālā vidusskola - viena no vecākajām mācību iestādēm republikā. Laidzes lauksaimniecības skola dibināta 1921. gadā, kad pēc Zemkopības ministra Hugo Celmiņa rīkojuma saskaņā ar likumu par lauksaimniecības mācību iestādēm tiek atļauts Talsu apriņķa valdei atvērt lauksaimniecības ziemas skolu Talsos, kuru 1921. gada 23. aprīlī pārceļ uz Laidzes muižu ( direktors Valfrīds Skulte).1927. gada 1. novembrī nodibināta Laidzes lopkopības skola, ko ar lauksaimniecības skolu apvieno 1930. gadā (direktors Jānis Dambergs), pēc apvienošanas par direktoru strādā Krišs Kviesis. Skola Laidzē darbojas līdz 1956. gadam, kad tika apmācīti dārzkopības brigadieri un kontrolasistenti.

Ar 1956. gada 15. jūnija Ministru Padomes lēmumu "Par pasākumiem lauksaimniecības speciālistu sagatavošanā " slēdz Laidzes lauksaimniecības skolu un uz tās bāzes izveido Laidzes lauksaimniecības tehnikumu jaunāko agronomu un zootehniķu sagatavošanai ( pirmā direktore Dzintra Bendorfa).

1964. gadā skolu pārdēvē par Laidzes Sovhoztehnikumu. 1983. gadā paralēli tehnikumam sāk darboties Zūru Profesionāli tehniskā arodfiliāle Laidzē. 1987. gadā - 76. Laidzes lauku arodskola. 1993. gadā abas mācību iestādes apvienojas un radās jauns lauksaimniecības mācību iestādes tips - Laidzes Lauksaimniecības tehnikums skola. Savukārt 1999. gadā šo mācību iestādi nosauc pavisam īsi - Laidzes tehnikums.

Lauksaimniecības skola 35. gadus, bet tehnikums 6 gadus ( līdz 1962. gadam) darbojās Laidzes barona Vilhelma Hāna pilī. Jaunais mācību korpuss atklāts 1962. gadā ( direktors Vitauts Bendorfs), kad līdzekļu piešķiršanu tam panāca Lauksaimniecības ministrs A. Ņikanovs.

1968. gadā pašu spēkiem tika uzcelts sporta stadions kuram 1978. gadā tika pievienota sporta zāle. Toreiz tas bija lielākais un labākais stadions rajonā un šeit tika rīkoti visi lielākie rajona sporta pasākumi.
1969. gadā mācību labākai apguvei tika uzceltas mācību mehāniskās darbnīcas.

Skolas kopmītnes laika gaitā atradušās dažādās mājas unn vietās: Druvās, Tuņņās, Bostonos u.c. Pašas pirmās kopmītnes bijušas tagadējā Laidzes Padomes mājā. Pirmspēdējās audzēkņu kopmītnes bijušas Laidzes barona pilī. No tām audzēkņi 1975. gadā pārcēlās uz jauno ēku, kur kopmītnes atrodas arī pašreiz.

2002. gada 1. septembrī skola sāk darbu kā Laidzes Profesionālā vidusskola.

SKOLAS DIREKTORI:

Dzintra Bendorfa 1956.-1960.
Vitauts Bendorfs 1960.-1962.
Vladislavs Seiksts 1962.-1964.
Arvīds Celmiņš 1964.-1970.
Harijs Ausmanis 1971.-1974.
Herta Celmiņa 1974.-1982.
Dainis Lācis 1982.-1987.
Kārlis Jautaiķis 1988.-1990.
Imants Brauers 1990.-1992.
Imants Kolangs 1992.-2000.
Ģirts Kalnbirze 2000.-2003.
Rita Pole ( Vēvere) 2003.-2014.g.28.februārim

 

PIKC "Rīgas Valsts tehnikums" Laidzes teritoriālās struktūrvienības vadītāja
 
Baiba PURLICA, tālrunis 27808440, 28664996, e-pasts baiba.purlica[at]rvt.lv
 
Lietvede
 Sarmīte ROZENBERGA , tālrunis 22320593 e-pasts laidze[at]rvt.lv
 Saimniecības vadītājs
 tālrunis 20399607
 
Dienesta viesnīca
 tālrunis 27022497