PIKC Rīgas Valsts tehnikums

Laidzes teritoriālā struktūrvienība

laidzelogo

2011. gada jūnijā tika noslēgts Līgums par projekta „Kompleksi risinājumi siltumnīcas efekta gāzu emisijas samazināšanai Laidzes Profesionālās vidusskolas dienesta viesnīcas 2. korpusa ēkai" īstenošanu, starp Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju, SIA „Vides investīciju fondu", Laidzes Profesionālo vidusskolu un Latvijas Republikas Izglītības un zinātnes ministriju. Projekta īstenošanas termiņš ir 16 mēneši saskaņā ar Projekta īstenošanas laika grafiku, kas paredz projekta īstenošanu ne vēlāk kā līdz 2011. gada 1. decembrim. Iepirkuma procedūru, un dažādu dokumentu saskaņošanas, attiecīgās institūcijās, rezultātā, projekta termiņu bija nepieciešams pagarināt. 2011. gada decembrī tika veikti Līguma par projekta „Kompleksi risinājumi siltumnīcas efekta gāzu emisijas samazināšanai Laidzes Profesionālās vidusskolas dienesta viesnīcas 2. korpusa ēkai" īstenošanu grozījumi Nr. 1, kas paredz projektu īstenot ne vēlāk kā līdz 2012. gada 30. oktobrim. 2012. gada maijā, pēc tehnoloģiskā pārtraukuma ir uzsākti KPFI projekta renovācijas darbi. 

Šobrīd paralēli tiek veikti vairāki darbu veidi vienlaicīgi- fasādes siltināšana, jumta renovācija, apkures sistēmas renovācija un pat jau logu un durvju nomaiņas darbi. Būvniecības darbus veic SIA „Abora" un būvuzraudzības pakalpojumus sniedz SIA „WIKO".
Lai gan projekta līgumtermiņš ir 2012. gada 30. oktobris, izpildītāji darbus plāno pabeigt krietni vien ātrāk, jau 2012. gada augustā.
Ēkas būvapjoms ir veidots no pieciem stāviem. Oriģināli ārsienas ir veidotas no silikātķieģeļu un caurumoto māla ķieģeļu mūrējuma ar cementa javu 510 mm biezumā. Ēkai ir 5 virszemes stāvi un savietotais jumts. Renovācijas darbi paredzēja ārsienu siltināšanu ar 100 mm biezu minerālvati, cokola siltināšanu ar 100 mm biezu ekstrudeto putu polistirolu, jumta pārseguma siltināšanu ar Paroc ROS30 60*2=120 mm, un 30mm ROB80, logu un durvju modernizāciju, divcauruļu apkures sistēmas izbūvi ar balansēšanas iespējām, automatizēta siltummezgla izbūve ar enerģijas patēriņa mērītāju. Siltuma avots ir divi malkas katli, kas izvietoti mācību korpusā. 
 2012. gada 6. septembrī svinīgi atklāja renovēto dienesta viesnīcas ēku.