PIKC Rīgas Valsts tehnikums

Laidzes teritoriālā struktūrvienība

Kvalifikācija - Ēdināšanas pakalpojumu speciālists
• 3.profesionālās kvalifikācijas līmenis
• Mācību ilgums 4 gadi
• Iepriekšējā izglītība- pamatizglītība
• pēc programmas apguves iegūst diplomu par profesionālo vidējo izglītību

Ēdināšanas pakalpojumu speciālists gatavo, noformē, pasniedz ēdienus, kulinārijas un konditorejas izstrādājumus. Var vadīt ēdināšanas uzņēmuma ražošanas un apkalpošanas procesus, organizēt uzskaiti un atskaiti, plānot un organizēt uzdevumu izpildi, pieņemt pasūtījumus, organizēt pasūtījumu izpildi, sastādīt ēdienkarti un veikt kalkulāciju.

Strādā viesmīlības nozares uzņēmumos, kas nodarbojas ar ēdināšanas pakalpojumu sniegšanu (restorāni, kafejnīcas, picērijas u.c.), var uzsākt uzņēmējdarbību.

Kādas zināšanas un prasmes apgūst ēdināšanas pakalpojumu speciālists?

 • strādāt patstāvīgi, grupā, vadīt kolektīvu, komunicēties ar klientiem;
 • pieņemt, uzglabāt un sagatavot ražošanai izejvielas un noteikt to kvalitāti;
 • strādāt ar ēdināšanas uzņēmuma aprīkojumu;
 • pārzināt izstrādājumu receptūras, tehnoloģiskās instrukcijas un režīmus;
 • sastādīt un pārzināt ēdienkarti un veikt kalkulāciju;
 • strādāt ar visa veida ēdināšanas uzņēmuma dokumentāciju;
 • pieņemt pasūtījumus;
 • gatavot, noformēt, porcionēt un pasniegt ēdienus, kulinārijas un konditorejas izstrādājumus;
 • klāt galdus, sagaidīt, uzņemt un apkalpot viesus;
 • strādāt ar kases aparātu, sastādīt kases ieņēmumu atskaiti;
 • apkopot un izvērtēt uzņēmuma ražošanas rādītājus.