Rīgas Valsts tehnikums

Laidzes teritoriālā struktūrvienība

• Kvalifikācija - Komercpakalpojumu darbinieks
• 3.profesionālās kvalifikācijas līmenis
• Mācību ilgums 4 gadi
• Iepriekšējā izglītība - pamatizglītība
• Pēc programmas apguves iegūst diplomu par profesionālo vidējo izglītību.

Profesijas apraksts:
Mazumtirdzniecības komercdarbinieks var strādāt, tirdzniecības uzņēmumu struktūrdaļās, kas nodarbojas ar pircēju apkalpošanu, tirgus izpēti, reklāmu, personāla pārvaldi, projektu izstrādi un vadību, darbu

Kvalifikācija - Ēdināšanas pakalpojumu speciālists
• 3.profesionālās kvalifikācijas līmenis
• Mācību ilgums 4 gadi
• Iepriekšējā izglītība- pamatizglītība
• pēc programmas apguves iegūst diplomu par profesionālo vidējo izglītību

Ēdināšanas pakalpojumu speciālists gatavo, noformē, pasniedz ēdienus, kulinārijas un konditorejas izstrādājumus. Var vadīt ēdināšanas uzņēmuma ražošanas un apkalpošanas procesus, organizēt uzskaiti un atskaiti, plānot un organizēt uzdevumu izpildi, pieņemt pasūtījumus