PIKC Rīgas Valsts tehnikums

Laidzes teritoriālā struktūrvienība

• Kvalifikācija - Komercpakalpojumu darbinieks
• 3.profesionālās kvalifikācijas līmenis
• Mācību ilgums 4 gadi
• Iepriekšējā izglītība - pamatizglītība
• Pēc programmas apguves iegūst diplomu par profesionālo vidējo izglītību.

Profesijas apraksts:
Mazumtirdzniecības komercdarbinieks var strādāt, tirdzniecības uzņēmumu struktūrdaļās, kas nodarbojas ar pircēju apkalpošanu, tirgus izpēti, reklāmu, personāla pārvaldi, projektu izstrādi un vadību, darbu

• Kvalifikācija - Apdares darbu tehniķis
• 3.profesionālās kvalifikācijas līmenis
• Mācību ilgums 4 gadi
• Iepriekšējā izglītība- pamatizglītība
• Pēc programmas apguves iegūst diplomu par profesionālo vidējo izglītību

Tiek gatavoti kvalificēti apdares darbu tehniķi darbam būvfirmās un namu apsaimniekošanas uzņēmumos, kas nodarbojas ar būvdarbu izpildi, kā arī var būt pašnodarbināta persona.

 Kādas zināšanas un prasmes apgūs apdares darbu


• Kvalifikācija - Apmetējs
• 2.profesionālās kvalifikācijas līmenis
• Mācību ilgums 3 gadi
• Iepriekšējā izglītība- pabeigtas 8 klases
• pēc programmas apguves iegūst atestātu par arodizglītību un apliecību par pamatizglītību

Izglītības procesa rezultātā, nodrošinot pamatizglītības un arodizglītības apguvi, kā arī nepieciešamo praktisko darba pieredzi, tiek sagatavoti kvalificēti apmetēji darbam individuāli, būvfirmās un uzņēmumos, kā arī var būt

Kvalifikācija - Ēdināšanas pakalpojumu speciālists
• 3.profesionālās kvalifikācijas līmenis
• Mācību ilgums 4 gadi
• Iepriekšējā izglītība- pamatizglītība
• pēc programmas apguves iegūst diplomu par profesionālo vidējo izglītību

Ēdināšanas pakalpojumu speciālists gatavo, noformē, pasniedz ēdienus, kulinārijas un konditorejas izstrādājumus. Var vadīt ēdināšanas uzņēmuma ražošanas un apkalpošanas procesus, organizēt uzskaiti un atskaiti, plānot un organizēt uzdevumu izpildi, pieņemt pasūtījumus


Kvalifikācija - Apdares darbu strādnieks
2.profesionālās kvalifikācijas līmenis
Mācību ilgums 1 gads (ESF finansēta)
Iepriekšējā izglītība - pamatizglītība (no 17 gadu vecuma)
Pēc programmas apguves iegūst profesionālās kvalifikācijas apliecību

Mācību laikā tiek nodrošināta arodizglītības apguve, kā arī nepieciešamā praktiskā darba pieredze, sagatavoti kvalificēti apdares darbu strādnieki darbam individuāli vai būvfirmās un uzņēmumos.

 

Kvalifikācija - Klientu apkalpošanas speciālists

3.profesionālās kvalifikācijas līmenis
Mācību ilgums 4 gadi
Iepriekšējā izglītība - pamatizglītība
Pēc programmas apguves iegūst diplomu par profesionālo vidējo izglītību.

Profesijas apraksts:

Klientu apkalpošanas speciālists, kas strādā dažādu nozaru uzņēmumos, informē esošos un potenciālos klientus par uzņēmuma produktiem un pakalpojumiem, piedalās mārketinga pasākumos, lieto specializētās datorprogrammas un