PIKC Rīgas Valsts tehnikums

Laidzes teritoriālā struktūrvienība

PIKC ,,Rīgas Valsts tehnikums”

LAIDZES teritoriālā struktūrvienība

2017./2018.mācību gadā uzņem audzēkņus specialitātēs

 • Komercpakalpojumu darbinieks
 • Klientu apkalpošanas speciālists
 • Ēdināšanas pakalpojumu speciālists
 • Apdares darbu tehniķis

Mācību ilgums 4 gadi (ar pamatizglītību)

Informācija pa tālr. 28740107, 27808440, 63221886, laidze.rvt.lv

Dokumentu iesniegšana no 12.jūnija darba dienās (plkst. 8.30-15.30)

Laidzes teritoriālās struktūrvienības deju grupa gatavojas profesionālo izglītības iestāžu radošajam pasākumam  „Radi, rādi, raidi! 2017”, kas notiks Saldus tehnikumā, 24.maijā. Skolotāja Diāna Barkāne. Lai raits solis!

 

PIKC „Rīgas Valsts tehnikums” Laidzes struktūrvienībā

 1. aprīlī plkst. 10.30

 Gaidīsim vispārizglītojošo skolu audzēkņus, viņu vecākus un pedagogus, lai iepazīstinātu ar mūsu izglītības programmām un specialitātēm, kurās audzēkņu apmācību uzsāksim 2017./2018. m. g. 1. septembrī.  

 • Komercpakalpojumu darbinieks
 • Klientu apkalpošanas speciālists
 • Ēdināšanas pakalpojumu speciālists
 • Apdares darbu tehniķis

Mācību ilgums 4 gadi (ar pamatizglītību)

Informācija un audzēkņu grupu pieteikšanās pa tālr. 26124788, This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Info mājas lapā laidze.rvt.lv

PIKC ,,Rīgas Valsts tehnikums”

LAIDZES teritoriālā struktūrvienība

 

2017./2018.mācību gadā uzņem audzēkņus specialitātēs

 • Komercpakalpojumu darbinieks
 • Klientu apkalpošanas speciālists
 • Ēdināšanas pakalpojumu speciālists
 • Apdares darbu tehniķis

Mācību ilgums 4 gadi (ar pamatizglītību), 2 gadi (ar vidējo izglītību)

Informācija pa tālr. 28740107, 27808440, 63221886 un mājas lapā laidze.rvt.lv

Dokumentu iesniegšana no 12.jūnija darba dienās (plkst. 8.30-15.30)

 

Pasākums "Es iesēju zelta zirni" ATCELTS

Konkurss „Es iesēju zelta zirni…”

(no pasākumu programmas Latvijai 100)

21.02.2017. plkst. 10.00 PIKC RVT Laidzes struktūrvienībā

 

Lai rosinātu līdzdarboties, lai lepotos ar veikumu un liktu galdā savu devumu, radot svētku sajūtu sev un citiem PIKC RVT Laidzes struktūrvienībā 2017. gada 21. februārī notiks pasākums- konkurss „Es iesēju zelta zirni…”, kurā aicināti piedalīties visi interesenti.

Tiem, kuri vēlas būt patiesi aktīvi, šajā dienā

RVT Laidzes teritoriālās struktūrvienības audzēkņi piedalījās LR proklamēšanas 98.gadadienai veltītā Starpnovadu (Talsu, Dundagas, Rojas, Mērsraga) skolu radošajā jaunrades konkursā - Manas klases, kolektīva, interešu grupas, apvienības stāsts Latvijai "ES, TU, MĒS - KOPĀ LATVIJĀ!"

 
 

SIA „Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs” Talsu nodaļas rīkotais seminārs

Norises vieta: PIKC „Rīgas Valsts tehnikums”

                        Laidzes  teritoriālā struktūrvienība

                        Laidze, Laidzes pagasts, Talsu novads

Datums: 15.11.2016. aktu zāle, 4.stāvs

Tēma: Zvejas un akvakultūras produktu apstrāde un mārketings

Nosaukums: Karpa savā dažādībā

Pielikums: skatīt šeit.

12. oktobrī gaidīsim Karjeras dienu pasākumu dalībniekus no Talsu novada skolām!
Tehnikumā, kopā ar mūsu 2., 3. un 4. kursu audzēkņiem kā mentoriem, nodarbībās būs iespēja iepazīt izglītības programmu "Komerczinības" un "Būvdarbi" mācību vidi un praktiski darboties.
Izglītības programmas "Ēdināšanas pakalpojumi" interesentus gaidīsim viesu zālē "Otīlija", Talsos (Lielā iela 39).
Pieteikšanās: dina.spunde[at]rvt.lv, mob. 26124788

Sestdienas vakarā Laidzē pulcējās vairāki simti cilvēku. Gaisā virmoja gan esošo, bijušo pedagogu, gan absolventu atkal satikšanās prieks.