PIKC Rīgas Valsts tehnikums

Laidzes teritoriālā struktūrvienība

Š.g.20.decembrī plkst.16.00 skolas aktu zālē notiks izrāde „Sniega karaliene”.

Jūs visus gaidīs skatuves runas pulciņa un deju grupas jaunieši.

RVT Laidzes teritoriālās struktūrvienības audzēkņi piedalījās LR proklamēšanas 98.gadadienai veltītā Starpnovadu (Talsu, Dundagas, Rojas, Mērsraga) skolu radošajā jaunrades konkursā - Manas klases, kolektīva, interešu grupas, apvienības stāsts Latvijai "ES, TU, MĒS - KOPĀ LATVIJĀ!"

 
 

SIA „Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs” Talsu nodaļas rīkotais seminārs

Norises vieta: PIKC „Rīgas Valsts tehnikums”

                        Laidzes  teritoriālā struktūrvienība

                        Laidze, Laidzes pagasts, Talsu novads

Datums: 15.11.2016. aktu zāle, 4.stāvs

Tēma: Zvejas un akvakultūras produktu apstrāde un mārketings

Nosaukums: Karpa savā dažādībā

Pielikums: skatīt šeit.

PIKC “Rīgas Valsts tehnikums” izsludina konkursu profesionālās izglītības speciālistiem – administrācijas pārstāvjiem, skolotājiem un darbiniekiem – par dalību Eiropas Savienības Erasmus+ programmas Pamatdarbības Nr. 1 (KA1) “Mācību mobilitātes profesionālās izglītības sektorā” projektā “Profesionālo kompetenču pilnveide PIKC RVT audzēkņiem un personālam”, Nr. 2016-1-LV01-KA102-022581. Lai pieteiktos pieredzes apmaiņai, profesionālās

12. oktobrī gaidīsim Karjeras dienu pasākumu dalībniekus no Talsu novada skolām!
Tehnikumā, kopā ar mūsu 2., 3. un 4. kursu audzēkņiem kā mentoriem, nodarbībās būs iespēja iepazīt izglītības programmu "Komerczinības" un "Būvdarbi" mācību vidi un praktiski darboties.
Izglītības programmas "Ēdināšanas pakalpojumi" interesentus gaidīsim viesu zālē "Otīlija", Talsos (Lielā iela 39).
Pieteikšanās: dina.spunde[at]rvt.lv, mob. 26124788

Sestdienas vakarā Laidzē pulcējās vairāki simti cilvēku. Gaisā virmoja gan esošo, bijušo pedagogu, gan absolventu atkal satikšanās prieks.

 

Aicinām visus interesentus iesaistīties aizraujošā pasākumā. Piedalīsimies paši un aicinācim piedalīties draugus! Pasākuma nolikums pielikumā skatīt šeit.

PROFESIONĀLĀS IZGLĪTĪBAS KOMPETENCES CENTRA RĪGAS VALSTS TEHNIKUMS IZGLĪTOJAMO UZŅEMŠANAS NOTEIKUMI 2015/2016. mācību gads skatīt šeit.