PIKC Rīgas Valsts tehnikums

Laidzes teritoriālā struktūrvienība

PIKC „Rīgas Valsts tehnikums” Laidzes struktūrvienībā

  1. aprīlī plkst. 10.30

 Gaidīsim vispārizglītojošo skolu audzēkņus, viņu vecākus un pedagogus, lai iepazīstinātu ar mūsu izglītības programmām un specialitātēm, kurās audzēkņu apmācību uzsāksim 2017./2018. m. g. 1. septembrī.  

  • Komercpakalpojumu darbinieks
  • Klientu apkalpošanas speciālists
  • Ēdināšanas pakalpojumu speciālists
  • Apdares darbu tehniķis

Mācību ilgums 4 gadi (ar pamatizglītību)

Informācija un audzēkņu grupu pieteikšanās pa tālr. 26124788, This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Info mājas lapā laidze.rvt.lv

PIKC ,,Rīgas Valsts tehnikums”

LAIDZES teritoriālā struktūrvienība

 

2017./2018.mācību gadā uzņem audzēkņus specialitātēs

  • Komercpakalpojumu darbinieks
  • Klientu apkalpošanas speciālists
  • Ēdināšanas pakalpojumu speciālists
  • Apdares darbu tehniķis

Mācību ilgums 4 gadi (ar pamatizglītību), 2 gadi (ar vidējo izglītību)

Informācija pa tālr. 28740107, 27808440, 63221886 un mājas lapā laidze.rvt.lv

Dokumentu iesniegšana no 12.jūnija darba dienās (plkst. 8.30-15.30)

 Atvērto durvju dienas Laidzes teritoriālajā struktūrvienībā norisināsies 2017.gada 6.aprīlī plkst. 10:30 un  27.aprīlī plkst. 10:30

 

Pasākums "Es iesēju zelta zirni" ATCELTS

Konkurss „Es iesēju zelta zirni…”

(no pasākumu programmas Latvijai 100)

21.02.2017. plkst. 10.00 PIKC RVT Laidzes struktūrvienībā

 

Lai rosinātu līdzdarboties, lai lepotos ar veikumu un liktu galdā savu devumu, radot svētku sajūtu sev un citiem PIKC RVT Laidzes struktūrvienībā 2017. gada 21. februārī notiks pasākums- konkurss „Es iesēju zelta zirni…”, kurā aicināti piedalīties visi interesenti.

Tiem, kuri vēlas būt patiesi aktīvi, šajā dienā

Š.g.20.decembrī plkst.16.00 skolas aktu zālē notiks izrāde „Sniega karaliene”.

Jūs visus gaidīs skatuves runas pulciņa un deju grupas jaunieši.

RVT Laidzes teritoriālās struktūrvienības audzēkņi piedalījās LR proklamēšanas 98.gadadienai veltītā Starpnovadu (Talsu, Dundagas, Rojas, Mērsraga) skolu radošajā jaunrades konkursā - Manas klases, kolektīva, interešu grupas, apvienības stāsts Latvijai "ES, TU, MĒS - KOPĀ LATVIJĀ!"

 
 

SIA „Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs” Talsu nodaļas rīkotais seminārs

Norises vieta: PIKC „Rīgas Valsts tehnikums”

                        Laidzes  teritoriālā struktūrvienība

                        Laidze, Laidzes pagasts, Talsu novads

Datums: 15.11.2016. aktu zāle, 4.stāvs

Tēma: Zvejas un akvakultūras produktu apstrāde un mārketings

Nosaukums: Karpa savā dažādībā

Pielikums: skatīt šeit.

PIKC “Rīgas Valsts tehnikums” izsludina konkursu profesionālās izglītības speciālistiem – administrācijas pārstāvjiem, skolotājiem un darbiniekiem – par dalību Eiropas Savienības Erasmus+ programmas Pamatdarbības Nr. 1 (KA1) “Mācību mobilitātes profesionālās izglītības sektorā” projektā “Profesionālo kompetenču pilnveide PIKC RVT audzēkņiem un personālam”, Nr. 2016-1-LV01-KA102-022581. Lai pieteiktos pieredzes apmaiņai, profesionālās

12. oktobrī gaidīsim Karjeras dienu pasākumu dalībniekus no Talsu novada skolām!
Tehnikumā, kopā ar mūsu 2., 3. un 4. kursu audzēkņiem kā mentoriem, nodarbībās būs iespēja iepazīt izglītības programmu "Komerczinības" un "Būvdarbi" mācību vidi un praktiski darboties.
Izglītības programmas "Ēdināšanas pakalpojumi" interesentus gaidīsim viesu zālē "Otīlija", Talsos (Lielā iela 39).
Pieteikšanās: dina.spunde[at]rvt.lv, mob. 26124788

Sestdienas vakarā Laidzē pulcējās vairāki simti cilvēku. Gaisā virmoja gan esošo, bijušo pedagogu, gan absolventu atkal satikšanās prieks.